seo
INTE FINT SOM SNUS
 
Bild och text: Non Smoking Generation

Du som tränar och arbetar fysiskt med din kropp vet att rökning inte är bra för din kropp. Du vet att din kondition försämras, du luktar illa och risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och lungcancer är betydligt mycket större än om man inte röker. Men snus då, det är väl inte så farligt, kanske du resonerar? Det kan man väl syssla med även om man tränar utan att skada sin hälsa? Spotta ut snusen och läs vidare - kanske får du dig en tankeställare.

Faktum är att om man verkligen bryr sig om sin kropp bör man inte snusa heller. Förutom att man får dålig andedräkt, gula tänder och sämre blodcirkulation så fördubblas risken för skador vid fysisk träning. Det visar en norsk studie.
Forskare vid idrottsuniversitetet i Oslo följde 480 värnpliktiga i norska armén under en period med grundläggande träning och fysiska övningar för att kartlägga vilka faktorer som mest bäddar för skaderisker vid hård träning. De värnpliktiga ställde upp frivilligt för studien.
De faktorer som vägdes in i undersökningen var bl a ålder, kroppsbyggnad, tidigare fysisk aktivitet, den aktuella fysiska formen, rökning och snusanvändning.
Några av förklaringarna till snuset skadeeffekter är bl a att nikotinet hindrar nervkommunikationen i musklerna, reducerar blodflödet till de arbetande muskelvävnaderna, stör den lokala cirkulationen och påverkar ämnesomsättningen.

I Sverige är vi relativt bra på att ”inte röka”. Vi ligger bra till med våra 15 % andel av befolkningen som röker (kan jämföras med Greklands 38 %). Däremot är vi ”duktiga” på att snusa - 22 % av männen i Sverige snusar, 4 % av kvinnorna. Och i och med tobaksbolagens marknadsföring av snusdosor och smaker som attraherar tjejer växer stadigt andelen snusare i landet.

Snus innehåller ca 2000 olika ämnen och cigaretter ca 4700 ämnen. De är unikt sammansatta giftpreparat som är gjorda för att skapa beroende och bevisligen skada kroppen. Den långa listan över cigarettens kemiska produkter rymmer bl a nikotin, den beroendeframkallande drogen, kolmonoxid, vinylklorid, vätecyanid, bensen, arsenik och ammoniak. Där finns även giftiga tungmetaller och bekämpningsmedel. Minst 50 av dessa substanser är cancerframkallande eller misstänks orsaka cancer. Som ni förstår är det bättre att äta en banan efter man har tränat. Cigaretter innehåller även sockerföreningar och kakao som används som smakämnen. Vid förbränningen av sockret bildas acetyldehyd som ökar njutningen - och beroendet - genom att stimulera de receptorer i hjärnan som reagerar på nikotinet.

Det bildas också leuvolinsyra som dämpar rökens fränhet. Av kakao bildas theobromin som vidgar luftvägarna så att obehaget från röken minskar.

Som ni förstår har snus och cigaretter har en lång lista över skadeverkningar och faror. Vill ni hålla er uppdaterade så föreslår vi www.tobaksfakta.org


HÅRDA FAKTA SNUS:
- Snus innehåller flera cancerframkallande ämnen.
- Snus är cancerframkallande. De starkaste indicierna finns för bukspottkörtelcancer.
- Snusning öka risken att dö i hjärt-kärlsjukdomar
- Snus orsakar skador i munnen, bl a i form av skadade slemhinor och frilagda tandhalsr.
- När det gäller stroke och diabetes kan man inte dra säkra slutsatser från forskningen.
- En svensk studie tyder på att snusning under graviditet kan öka risken för att barnet föds för tidigt och för blodtryckssjukdom under graviditet (havandekapsförgiftning).

HÅRDA FAKTA CIGARETTER:
- Du löper 25 gånger större risk att dö i lungcancer som storrökare
- 90 % av alla som börjar röka idag är under 18 år
- I Sverige dör ca. 6500 människor varje år som följd av rökning.
- 500 människor dör varje år på grund av passiv rökning.
 
LOGGA IN
E-POST

LÖSENORD
Kom ihåg mig
Skicka mig mitt lösenord
 
SÅ HÅRT TRÄNAR VI NU
TGV-snitt (cardio) för träningsguidens medlemmar den senaste veckan   1822
CARDIO
TGV-snitt (styrka) för träningsguidens medlemmar den senaste veckan   154
STYRKA
 
MEST TGV, Senaste veckan
runnern 6751
Fröppe 4550
robs 4148
ate 4124
kenfre 3722
 
RÄKNA UT DITT BMI
Din längd:  
 cm
Din vikt:  
 kg 
BMI:

Vad är BMI och vilket värde
ska jag ha?
 
ANNONS
 
ANNONS